Poskus vključevanja IFIMES-a v slovenske notranjepolitične obračune

SPOROČILO ZA JAVNOST


Poskus vključevanja IFIMES-a v slovenske notranjepolitične obračune


LJUBLJANA, 15. november 2013 – Dne 12.11.2013 so parlamentarne stranke Nova Slovenija (NSi), Slovenska ljudska stranka (SLS) in Slovenska demokratska stranka (SDS) vložile v parlamentarno proceduro v Državnem zboru RS interpelacijo zoper ministra za notranje zadeve in javno upravo RS dr. Gregorja Viranta (povezava: http://imss.dz-rs.si/imis/86d6586891f7d8607c6f.pdf )

V interpelaciji se na četrti strani omenja tudi Mednarodni inštitut IFIMES in neodvisni strokovnjaki, ki so sodelovali na posvetu z naslovom »Nujnost racionalizacije števila slovenskih občin - toda kako?« dne 23. septembra 2013. Ugotavljamo, da so navedeni zaključki izvlečeni izven konteksta.

V vloženi interpelaciji je med drugimi zapisano: »Pred zaletavim in nepremišljenim združevanjem občin svari tudi večina strokovnjakov s področja lokalne samouprave. Mednarodni inštitut IFIMES, ki že desetletje intenzivno spremlja uresničevanje slovenske lokalne samouprave, je 23. septembra 2013 organiziral strokovni posvet z naslovom »Nujnost racionalizacije števila slovenskih občin - toda kako?«, ki je bil namenjen razpravi o združevanju slovenskih občin in predlogu dr. Viranta, da je potrebno ukiniti občine, ki imajo manj kot 5.000 prebivalcev. Na posvetu so sodelovali: dr. Stane Vlaj, univerzitetni profesor in strokovnjak za lokalno samoupravo; dr. Janez Šmidovnik, strokovnjak za področje lokalne samouprave in javne uprave; dr. Albin Igličar, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani; dr. Franc Grad, nekdanji ustavni sodnik in profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in dr. Vilma Milunovič, strokovnjakinja za finančna vprašanja lokalne samouprave. Vsi navedeni strokovnjaki so izrazili nasprotovanje predlogu ministra dr. Gregorja Viranta, zlasti so bili kritični do časovnega poteka združevanja občin, kot si ga je po izvirnem predlogu zamislil minister dr. Virant. O posvetu je IFIMES tako poročal: »Vsi sodelujoči na posvetu so vsestransko osvetlili slovensko lokalno samoupravo ter tudi njene stranpoti v dosedanjem razvoju. Iz njihovih nastopov lahko povzamemo, da je takšen predlog ministra nedorečen, enostranski in strokovno neutemeljen. Zavrnili so Izhodišča za teritorialno reformo občin. Izpostavili so nujnost predhodne strokovne izdelave strategije nadaljnjega razvoja slovenske lokalne samouprave, nujnost uvedbe pokrajin, medobčinsko sodelovanje in krepitev lokalne demokracije, kritično analizo pristojnosti in financiranja občin, etiko upravljanja občin, strokovno utemeljeno združevanje (pre)majhnih občin, uresničevanje decentralizacije in s tem načela subsidiarnosti, spoštovanje ustave glede postopka za združevanje občin, dosledno spoštovanje ratificirane Evropske listine lokalne samouprave.«

Iz navedenega besedila je razvidno, da se poskuša Mednarodni inštitut IFIMES in neodvisni strokovnjaki, ki so sodelovali na strokovnem posvetu, izkoristiti za slovenske notranjepolitične in strankarske obračune. Cenimo komplimente, ki so namenjeni IFIMES-u in strokovnjakom, saj se že več kot desetletje na inštitutu ukvarjamo tudi z vprašanjem lokalne in regionalne samouprave v Republiki Sloveniji. Čeprav smo mednarodni inštitut, smo slovenski, in tako se bomo tudi v prihodnje ukvarjali s to in podobnimi slovenskimi temami in tako prispevali k iskanju ustreznih odgovorov in rešitev, ki zadevajo boljšo prihodnost naše države.

Resnica je, da so se na omenjenem strokovnem posvetu neodvisni strokovnjaki soglasno strinjali, da sta obstoječi sistem lokalne samouprave in število slovenskih občin neracionalna, vprašanje vzpostavitve pokrajin pa sploh ni uvrščeno v program aktualne vladne koalicije.

Torej, neodvisni strokovnjaki so poslali jasno sporočilo, da se ne strinjajo s sedanjo ureditvijo lokalne samouprave, hkrati pa izražajo zaskrbljenost zaradi različnih predlogov za spremembe lokalne samouprave, ki se zadnjih mesecih pojavljajo v slovenski politiki in javnosti, vključno s predlogom ministra dr. Viranta. To je edina resnica z omenjenega strokovnega posveta. Vsaka druga interpretacija je izvlečena iz konteksta in se očitno poskuša uporabiti za politična obračunavanja na slovenski politični sceni.

Interpelacija je eno od orodij sodobne parlamentarne demokracije in ga lahko uporabljajo politične stranke in tako interpelirajo ministre po svoji presoji, mednarodni inštitut IFIMES pa se v to ne bo vmešaval. Zagotovo pa si bomo prizadevali za resnično in pravilno interpretacijo tistega, kar delamo in sporočamo z naših dogodkov in raziskav.

Ljubljana, 15. november 2013