JAVNA DIPLOMACIJA: TEMELJNI KONCEPT IN TRENDI

Ob odpiranju aktualnih debat o slovenski javni diplomaciji, njenem pomenu, ciljih in načinih delovanja, je potrebno v izhodišču doseči minimalno definicijo oz. skupni imenovalec o samem konceptu javne diplomacije. Razumevanje v osnovi, kaj javna diplomacija je oz. ni, lahko pripelje do odgovorov na vprašanja, kaj v obstoječih razmerah zmore in kaj lahko od nje upravičeno pričakujemo.