Lična karta

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)
Vošnjakova ulica 1, P.O.Box 2795
SI-1001 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel.: +386 1 430 15 33
Fax: +386 1 430 15 34

E-mail: ifimes@ifimes.org
Internet: www.ifimes.org

Bančni račun (TRR): 02010-0091078989
Odprto pri Nova ljubljanska banka d.d.
S.W.I.F.T: LJBASI2X, IBAN:SI56020100091078989
Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Davčna številka: SI93592132
Registrska številka: 1714619
Code of activity: 73.201