IFIMES se pridružuje SEESARI inicijativi

Saopćenje za javnost

IFIMES se pridružuje SEESARI inicijativi

 

LJUBLJANA, 2.april 2024 - IFIMES[1] – Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije, sa sjedištem u Ljubljani, Slovenija, od 2018. ima poseban konsultativni status pri Ekonomskom i socijalnom vijeću ECOSOC/UN. IFIMES sarađuje s relevantnim institucijama i pojedincima iz SAD, EU, zaljevskih država, Balkana (Jugoistočna Evropa) i međunarodnih organizacija na projektima, studijama i analizama koje se provode samostalno ili po narudžbi. Aktivnosti IFIMES-a posebno su usmjerene na područja međunarodne (vanjske) politike i ekonomije, međunarodnih odnosa, savjetovanja državnih institucija, kompanija, pojedinaca i dr.

Tokom uvodnog sastanka direktor IFIMES-a, izv. prof. dr. Zijad Bećirović i dr. Peter Verlič, direktor inicijative SEESARI, prepoznali su sinergijske efekte međusobne saradnje. Složili su se da obje organizacije mogu konstruktivno doprinijeti ubrzanom razvoju transporta, logistike i infrastrukture u jugoistočnoj Evropi i zapadnom Balkanu.

Ljubljana, 2.april 2024        


[1] IFIMES – Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani, Slovenija, ima specijalni konzultativni status pri Ekonomsko-socijalnim vijećem ECOSOC/UN, New York, od 2018.godine. i izdavač je međunarodne naučne revije „European Perspectives“.