Potpisan sporazum o suradnji između OstWestWirshaftsForum Bayerni IFIMES-om

 

SAOPŠTENJE/PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Potpisan sporazum o suradnji između OstWestWirshaftsForum Bayerni IFIMES-om

 

Ljubljana, 23. novembar 2017 –  Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) doc. dr. Zijad Bećirović je danas potpisao sporazum o znanstvenoj, ekonomskoj i sociokulturnoj suradnji između OstWestWirshaftsForum Bayern (OWWF), iz Münchena, Njemačka  i IFIMES-om.

 

Potpisom sporazuma obje strane su se obavezale, da će surađivati pri promociji i razmjeni na području znanosti, ekonomije i sociokulturnih istraživanja i pripremi zajedničkih istraživanja. Suradnja obuhvata razmjenu stručnjaka, posebno mladih istraživača i znanstvenika.  

 

Direktor IFIMES-a dr. Bećirović je prilikom potpisa sporazuma izjavio, da ga raduje da je došlo do potpisa sporazuma o znanstvenoj, ekonomskoj i sociokulturnoj suradnji, jer ona nudi brojne mogućnosti za suradnju i postizanje zajedničkih rezultata.  

 

Ljubljana, 23.novembar 2017